Головна »  Аналітика »  Експертна думка »  СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: балансуючи на краю прірви

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: балансуючи на краю прірви

08.05.2015

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підготувало аналітичний огляд страхового ринку України за підсумками 2014 року, проаналізувавши ключові показники - операційне середовище, активи та резерви страховиків, капіталізацію учасників ринку, динаміку страхових премій і виплат, провело аналіз ефективності діяльності та особливостей операцій перестрахування.

Як відзначили експерти агентства - економічна криза 2014 не привела до колапсу страхового ринку, однак зумовила ряд тенденцій, які з великою часткою ймовірності отримають свій подальший розвиток у 2015 році. За оцінками агентства, в поточному році показники по зборах страхових платежів і одночасно рівень платоспроможності страховиків будуть погіршуватися. Страховий ринок України, хоча і з деяким запізненням, повторює інерційний шлях банківської системи. Скорочення розриву між отриманими преміями та коштами, що виплачуються, на фоні зменшення ліквідності активів страхових компаній призводить до зниження фінансової стійкості учасників ринку і, відповідно, до проблем і затримок з виплатою сум страхових відшкодувань.

На тлі зростання чистих страхових виплат страховики були змушені збільшувати насамперед резерви збитків: сукупний їх обсяг піднявся на 27%, тобто проблема несвоєчасності виплат відшкодувань клієнтам залишається актуальною для ринку, посилюючись тим, що обсяги самих виплат зростають. Варто відзначити, що резерв збитків, що сталися, але не заявлені, виріс протягом 2014 року на 19,3%, що відображає негативні очікування страховиків щодо зростання майбутніх виплат. У той же самий час, резерв незароблених премій скоротився, хоча і не так серйозно, як чисті страхові премії. В цілому в сегменті страхування «non-life» зростання валових резервів за підсумками 2014 року склало 6,1%.

Разом з тим, суттєво зросли валові резерви зі страхування життя (на 38,7%) за рахунок зростання резервів довгострокових зобов'язань на 39% (з урахуванням частки перестраховиків). Зростання обумовлене специфікою адміністрування договорів накопичувального страхування та зменшенням періоду дії таких договорів. Зростання різниці між тим, що належить до виплати й тим, що клієнт повинен внести у вигляді внесків до кінця дії договору, обумовлює збільшення страхових резервів. Найбільший приріст резервів зі страхування життя стався за договорами страхування життя, зобов'язання за якими визначені у валюті.

Досить суттєвою залишається проблема капіталізації страхових компаній та забезпечення фінансової стійкості в 2015 році. Можна очікувати аналогічної тенденції, як і в банківській системі: поступового нарощування збитків, які будуть "з'їдати" капітал страховиків. Найчастіше акціонери та власники не готові збільшувати капітали своїх страхових компаній за рахунок власних коштів. Надалі збільшення капіталізації можливо, вірогідніше, за рахунок злиття/ поглинання всередині страхового ринку. Активне залучення великих зовнішніх інвесторів в 2015-2016 роках бачиться менш імовірним, оскільки для великого вітчизняного інвестора страховий ринок на сьогодні виглядає менш привабливим порівняно з іншими сферами діяльності, а зацікавленість іноземних інвесторів у сфері страхування обернено пропорційна масштабам військового конфлікту на сході України.

Близько 80% учасників страхового ринку мають сумнівні активи й при цьому здійснюють вкрай незначні обсяги безпосередньо страхової діяльності. Хоча протягом 2014 року відбувався деякий перерозподіл страхового ринку, як і раніше зберігається його істотна концентрація в розрізі основних гравців. Можна припустити, що в 2015 році кількість учасників ринку зменшиться, в тому числі у зв'язку зі зростанням проблем з ліквідністю.

Актуальним залишається питання вдосконалення системи нагляду за страховим ринком, оптимізації роботи державних та контрольно-наглядових органів, податкового законодавства.

Обґрунтування фактів і тенденцій, що характеризують страховий ринок, читайте в повній версії огляду, доступною за цим посиланням.

Олексій Капустинський, Ольга Шубіна,