Рейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» підтверджено на рівні uaА+ Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитний рейтинг облігацій ПП «СПС» підтверджено на рівні uaА

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

25.04.2012

«Кредит-Рейтинг» підтвердив рейтинг ПАТ «Універсал Банк» на рівні uaАА

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ«УніверсалБанк» (м. Київ) на рівні uaАА. Прогноз рейтингу – стабільний. Агентство також підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) ПАТ «УніверсалБанк» на рівні «5» (найвища надійність). Для оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «УніверсалБанк» за 2010-2011 рр., а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «5» (найвища надійність) означає, що банк надійній, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу дуже низька.

Фактори, що підтримують рівень рейтингів:

  • наявність підтримки з боку основного акціонера – провідної міжнародної фінансової групи «EFG Group»;
  • достатня капіталізація та наявність відносно дешевої ресурсної бази, що дає можливість підтримувати конкурентні позиції на фінансовому ринку;
  • збалансованість активів та пасивів за строками до погашення;
  • ринкові позиції та диверсифікація банківського бізнесу за сегментами й регіонами, що сприяє збереженню клієнтської бази та забезпечує достатні можливості для подальшого розвитку.

Фактори, що обмежують рівень рейтингів:

  • схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що чинить тиск на капітал;
  • концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками відносно основного капіталу;
  • значний обсяг іпотечних кредитів, що в умовах зменшення ринкової вартості нерухомості та погіршення платоспроможності позичальників може негативно вплинути на ліквідність та капіталізацію банку;
  • збиткова діяльність, що зумовлена погіршенням якості активів;
  • значні адміністративні витрати;
  • низька ділова активність та збереження складної ситуації в окремих галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та негативно впливає на фінансові показники банку.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS та BLOOMBERG.

Для одержання детальнішої інформації:
Департамент інформації та комунікації, Марина Проценко, тел. (044) 490-25-50
MProtsenko@credit-rating.com.ua 
Профільний аналітичний відділ, Галина Винник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути