Визначено кредитний рейтинг випуску облігацій та підвищено кредитний рейтинг ТОВ «ІЛТА» до рівня uaА+ Кредитні рейтинги випусків облігацій ТОВ «Укргаз» підтверджено на рівні uaCCC Кредитний рейтинг випуска облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» підтверджено на рівні uaА Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+

Главная »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

17.05.2019

Кредитний рейтинг міста Запоріжжя підтверджено на рівні uaАА-

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу міста Запоріжжя на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Запоріжжя було підтверджено на рівні uaINV4 (високий рівень).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2018рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільнийпрогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Об’єкт рейтингування з рівнем uaINV4 характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м.Запоріжжя без урахування трансфертів у розрахунку на одного мешканця в 2018 році перевищував (на 13,5%) середній показник по місцевих бюджетах у цілому та показники більшості міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
  • збереження позитивної динаміки доходної частини бюджету протягом 2015-2018 рр.;
  • високий рівень соціально-економічного розвитку міста: у розрахунку на 1мешканця переважна більшість показників, які характеризують стан міської економіки та ринку праці (обсяг реалізованої промислової продукції, зовнішньоторговельного товарообігу, прямих іноземних інвестицій, роздрібного товарообороту, а також середньомісячна заробітна плата та рівень зайнятості населення), перевищують середні по країні, що забезпечується роботою підприємств потужного промислового комплексу міста;
  • ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом та гарна кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • суттєва чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
  • висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
  • складна політична ситуація та вплив негативних чинників на фінансовий ринок і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що негативно впливає на потенціал зростання і платоспроможність економічних суб'єктів.

Повну історію рейтингів м.Запоріжжя можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50
e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть