Кредитний рейтинг міста Чернігів підвищено до рівня uaА, рівень інвестиційної привабливості – uaINV4 (високий рівень) Кредитні рейтинги випусків облігацій ТОВ «Будспецсервіс» підтверджено на рівні uaBBB+ Кредитний рейтинг АТ «АСВІО БАНК» підтверджено на рівні uaАА+

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

07.11.2019

Кредитний рейтинг міста Чернігів підтверджено на рівні uaВВВ+

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу міста Чернігів на рівні uaВВВ+. Прогноз рейтингу – стабільний.

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за І півріччя 2019 року, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «+» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільнийпрогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • збереження позитивної динаміки зростання доходної частини бюджету міста без урахування трансфертів протягом 2015-2018 рр. та І півріччя 2019 року;
  • покращення рівня бюджетної забезпеченості міста починаючи з 2015 року в результаті позитивного впливу бюджетної реформи: співвідношення обсягу доходів бюджету міста в розрахунку на одного мешканця до середнього показника по місцевих бюджетах у цілому (без урахування трансфертів) за результатами виконання бюджету у І півріччі 2019 року становило 95,9% та перевищувало показники окремих міст України із аналогічним адміністративно-територіальним статусом та співставною кількістю населення;
  • диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності та низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
  • помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • висока чутливість бюджету міста до валютних ризиків через значний обсяг місцевих гарантій, наданих за кредитами міжнародних фінансових організацій, номінованих в іноземній валюті;
  • нижчий (на 23,1% у І півріччі 2019 року) за середній по країні рівень середньомісячної заробітної плати за умов залежності доходної частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів за результатами І півріччя 2019 року становила 58,3%);
  • висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
  • складна політична ситуація та вплив негативних чинників на фінансовий ринок і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що негативно впливає на потенціал зростання і платоспроможність економічних суб'єктів.

Повну історію рейтингів м. Чернігів можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено  в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути