Кредитний рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» підтверджено на рівні uaAAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» підтверджено на рівні uaВВВ

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

08.07.2020

Кредитний рейтинг міста Чернігів підвищено до рівня uaА, рівень інвестиційної привабливості – uaINV4 (високий рівень)

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу міста Чернігів до рівня uaА. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Чернігів підтверджено на рівні uaINV4 (високий рівень).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за за 2019 рік та очікуваних показників на 2020 рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Об’єкт аналізу з рівнем uaINV4 характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • збереження позитивної динаміки зростання доходної частини бюджету міста (без урахування трансфертів) протягом 2015-2019 рр.;
  • покращення рівня бюджетної забезпеченості міста: співвідношення обсягу доходів бюджету міста в розрахунку на одного мешканця до середнього показника по місцевих бюджетах у цілому (без урахування трансфертів) за результатами виконання бюджету у 2019 році становило 94,3% та перевищувало показники окремих міст України із аналогічним адміністративно-територіальним статусом та співставною кількістю населення;
  • диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності та низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
  • помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • нижчий (на 22,4% у 2019році) за середній по країні рівень середньомісячної заробітної плати за умов залежності доходної частини бюджету міста від надходжень податку з доходів фізичних осіб (питома вага цього джерела в доходах загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів за результатами 2019 року становила 58,1%);
  • висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
  • погіршення макроекономічної ситуації внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину для запобігання поширенню короновірусного захворювання COVID-19 та вплив негативних чинників на фінансовий ринок, економіку країни в цілому та соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів.

Повну історію рейтингів м. Чернігів можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено  в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&PCapital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова,
тел.: (044) 490-25-50, (050) 490-25-55
e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути