Кредитные рейтинги выпусков облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» подтверждены Кредитный рейтинг АО «БАНК АВАНГАРД» подтвержден на уровне uaAАA Рейтинги надежности банковских депозитов обновлены Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «НД-УКРАИНА» подтвержден на уровне uaВВВ

Главная »  О рейтинговании »  Нормативная база

Нормативная база

  • Закон України « Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 №448/96-ВР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
  • Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
  • Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
  • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-IV http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» від 16.02.2011 №110 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-п
  • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13
  • Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07.06.2018  № 850 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть