Кредитный рейтинг АО «ПУМБ» повышен до уровня uaААА Кредитный рейтинг АО «Универсал Банк» повышен до уровня uaAAА Кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Шувар» повышен до уровня uaВВВ

Главная »  О рейтинговании »  Нормативная база

Нормативная база

  • Закон України « Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 №448/96-ВР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
  • Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
  • Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
  • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-IV http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» від 16.02.2011 №110 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/110-2011-п
  • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13
  • Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07.06.2018  № 850 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть