Кредитный рейтинг АО «ПУМБ» повышен до уровня uaААА Кредитный рейтинг АО «Универсал Банк» повышен до уровня uaAAА Кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО «Рынок сельскохозяйственной продукции «Шувар» повышен до уровня uaВВВ

Главная »  О рейтинговании »  Нормативная база

Нормативная база

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання» від 01.04.2004 №208-р http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2004-р
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 №665 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/665-2007-п
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» від 04.03.2015 №83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-п
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2312 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-08
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2313 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0029-08
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2314 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0030-08
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» від 10.08.2017 №607 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1112-17
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» від 21.05.2007 № 1042 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0607-07
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами» від 11.12.2012 №1767 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0025-13
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу» від 27.12.2013 №2998 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу» від 29.04.2014 №578 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» віл 04.09.2012 №1178 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1643-12
 • Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску» від 05.03.2009 №244 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-09 
 • Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій» від 11.04.2006 №234 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0746-06

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть