Кредитные рейтинги выпусков облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» подтверждены Кредитный рейтинг АО «БАНК АВАНГАРД» подтвержден на уровне uaAАA Рейтинги надежности банковских депозитов обновлены Кредитный рейтинг выпуску облигаций ООО «НД-УКРАИНА» подтвержден на уровне uaВВВ

Главная »  О рейтинговании »  Нормативная база

Нормативная база

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання» від 01.04.2004 №208-р http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/208-2004-р
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рейтингової шкали» від 26.04.2007 №665 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/665-2007-п
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» від 04.03.2015 №83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-п
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2312 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-08
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2313 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0029-08
 • Рішення ДКЦПФР «Щодо встановлення відповідності рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's рівням за Національною рейтинговою шкалою» від 27.12.2007 №2314 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0030-08
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» від 10.08.2017 №607 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1112-17
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою» від 21.05.2007 № 1042 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0607-07
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами» від 11.12.2012 №1767 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0025-13
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу» від 27.12.2013 №2998 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0171-14
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу» від 29.04.2014 №578 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0570-14
 • Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» віл 04.09.2012 №1178 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1643-12
 • Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску» від 05.03.2009 №244 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-09 
 • Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій» від 11.04.2006 №234 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0746-06

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть