Кредитный рейтинг АО «МИБ» подтвержден на уровне uaВВВ+ Кредитный рейтинг АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ» подтвержден на уровне uaАА Кредитный рейтинг Акционерного банка «Пивденный» подтвержден на уровне uaAA Кредитные рейтинги ООО «ЭСКА КАПИТАЛ» подтверждены на уровне uaА+

Главная »  О рейтинговании »  Нормативная база

Нормативная база

 ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РЕЙТИНГОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ

  • Предприятия

- предприятия, в уставном капитале которых есть государственная доля;

- предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

- предприятия, занимающие монопольное (доминирующее) положение.

  • Ценные бумаги

все виды долговых и ипотечных эмиссионных ценных бумаг, которые не распределяются между учредителями или среди заранее определенного круга лиц и могут распространяться путем публичного размещения, покупаться и продаваться на фондовой бирже, кроме государственных ценных бумаг и ценных бумаг, эмитированных Государственным ипотечным учреждением.


Обязательность присвоения рейтинговой оценки ценных бумаг не зависит от эмитента, способа их эмиссии, порядка размещения или других признаков


стаття 41 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 №448/96-ВР >>


пп. 4 п. 2 розділу 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 >>

  • Страховые компании
  • Банки, в которых размещены активы страховщика
  • Ценные бумаги, в которые размещены средства страховых резервов

Стаття 31 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР >>

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 №850 >>

  • Ценные бумаги, в которых размещены средства негосударственных пенсионных фондов

Стаття 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-ІV >>

  • Ценные бумаги, в которые размещены средства институтов общего инвестирования (ІСІ)
  • Банки, в которых размещены средства ІСІ, или, которые являются хранителями активов (кроме венчурных) в форме ценных бумаг

Статті 48, 68 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI >>

МОНИТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 лет

Архив

Поиск рейтинга

Form

расширенный поиск

развернуть

свернуть