Головна »  Про нас »  Послуги »  Визначення рейтингів

Визначення рейтингів

Кредитний рейтинг - незалежна думка рейтингового агентства щодо кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або по відношенню до його окремого боргового зобов'язання за Національною рейтинговою шкалою.

В Україні існує законодавча вимога  щодо обов'язкового рейтингування з метою інформування потенційних інвесторів про ризики інвестування

При визначенні кредитного рейтингу для кожного типу об'єкта рейтингування, а саме для підприємств, банків, органів місцевого самоврядування, страхових компаній і т.і., існує окрема методологія оцінювання.

Рейтинг корпоративного управління - незалежна думка рейтингового агентства щодо існуючої системи корпоративного управління компанії, її відповідності інтересам фінансово-зацікавлених осіб, передусім, її власників. Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного управління.

Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) -   незалежна думка рейтингового агентства про можливість банку вчасно й у повному обсязі виконати взяті на себе зобов`язання щодо повернення банківських вкладів (депозитів) протягом найближчих 12 місяців.

Цей вид рейтингу дозволяє потенційним вкладникам здійснити відбір найнадійніших банків і прийняти рішення щодо доцільності розміщення коштів у банку.

Рейтинг надійності страхових компаній -  незалежна думка рейтингового агентства щодо потенційної можливості й бажання страхової компанії, що діє на ринку України, вчасно та у повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання з виплати страхових відшкодувань або поверненню накопичених страхових сум. При його визначенні більш ґрунтовно, ніж при визначенні кредитного рейтингу, аналізується політика компанії у частині виплат страхових відшкодувань клієнтам-фізичним особам, а також ступінь лояльності компанії стосовно клієнтів.