Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+ Кредитний рейтинг АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Про рейтингування »  Призначення

Призначення

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" визначає рейтинги надійності банківських вкладів (депозитів) банку за спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою.

Рейтинг надійності банківського вкладу (депозиту) характеризує незалежну думку агентства "Кредит-Рейтинг" про можливість банку вчасно й у повному обсязі виконати взяті на себе зобов`язання щодо повернення банківських вкладів протягом найближчих 12 місяців.

Цей вид рейтингу був розроблений з метою захисту вкладників і підвищення їх інформованості щодо надійності банківських установ. Результатом визначення такого рейтингу є незалежна оцінка ризику виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладу (у випадку введення регуляторних обмежень на  дострокове повернення банківських вкладів, своєчасним поверненням вкладу вважається повернення після закінчення терміну дії договору).

На відміну від загального кредитного рейтингу банку, рейтинг надійності банківського вкладу (депозиту) враховує черговість і пріоритетність виконання зобов`язань банківською установою. Рейтинг банківського вкладу  корелює з рейтингом фінансової установи, але визначається за окремою шкалою, за якою порівнюються виключно банківські установи.

Рейтинги надійності банківських вкладів дозволяють потенційним вкладникам здійснити відбір найнадійніших банків і прийняти рішення щодо доцільності розміщення коштів у банку, або у випадку закінчення терміну дії депозитного договору -доцільності його пролонгації.

Рейтинг надійності банківського вкладу (депозиту) грунтується на інформації, що надається банком, який пройшов процедуру визначення кредитного рейтингу банку, а також на іншій інформації, що є в розпорядженні рейтингового агентства, і вважається надійною.

Під час визначення рейтингу надійності банківського вкладу агентство "Кредит-Рейтинг" використовує систему власних критеріїв. Аналізується низка якісних і кількісних показників та їхній взаємний вплив один на одного.

Набір критеріїв  спрямований на оцінку надійності вкладів у короткостроковому періоді, тому проводиться постійне оновлення рейтингів.

Основними критеріями під час визначення рейтингу надійності банківського вкладу є:

 • ліквідність банку

Характеризує можливості банківської установи розраховуватися за зобов`язаннями, що має велике значення в умовах звуження доступу до позикових ресурсів.

При оцінці ліквідності аналізується питома вага високоліквідних активів у чистих активах, а також показник швидкої ліквідності (рівень покриття нестабільних і умовно стабільних пасивів високоліквідними активами). Показники характеризують власну поточну ліквідність банківської установи й особливо важливі в ситуації непрогнозованого відтоку ресурсів. На підставі цих показників визначається також обсяг ресурсів, вилучення яких банк спроможний в короткостроковому періоді замінити власними ліквідними активами без залучення додаткового фінансування.

 • структура, концентрація та стабільність ресурсної бази

Характеризує стабільність пасивної бази банківської установи. При оцінці якості ресурсів враховуються залежність банку від нестабільних пасивів (зокрема ступінь використання ринкового фондування, коштів банків і масового клієнтського сегмента), забезпеченість банку власними пасивами (або легкодоступними ресурсами), залежність від окремих кредиторів,  динаміка залучених ресурсів і рівень фактичної фінансової підтримки власниками й/або регулятором.

Надмірна концентрація ресурсної бази становить підвищену небезпеку з метою підтримки ліквідності на необхідному рівні. У випадку різкого відтоку коштів клієнтів ліквідність банку може виявитися під загрозою.

 • диверсифікація та якість активів

Характеризує поточну якість доходних активів, потенційний ризик його погіршення й можливий вплив погіршення на стійкість банківської установи. Оцінюються частка й динаміка зміни проблемної заборгованості, рівень її покриття сформованими резервами, а також концентрація вкладень. Від якості активів залежить повне й своєчасне повернення розміщених банком коштів і, як наслідок, ліквідність банку. Диверсифікованість активів знижує ризик одночасного неповернення значних сум. Сформовані резерви створюють "подушку безпеки" у випадку виникнення проблемної заборгованості.

 • ефективність діяльності

Характеризує якість управління ресурсами й впливає на достатність генерування грошових потоків для фінансування зобов`язань. Крім того, низька ефективність  діяльності банку може стати причиною відмови власників від ведення банківського бізнесу.

 • ступінь чутливості банку до виникнення несприятливих економічних або політичних факторів

Цей показник є якісною характеристикою банку. Під час її аналізу розглядається ступінь залежності банку від окремих операцій, ринків, галузей і проводиться аналіз тенденцій і перспектив їхнього розвитку. Аналізується склад акціонерів та інших осіб, зацікавлених у діяльності банку, а також ступінь їхнього впливу на економіку й політику України. Крім того, враховується залежність від бюджетних коштів і всіх форм роботи з державними й муніципальними органами влади, установами та організаціями, а також проводиться оцінка можливих перспектив і ризиків такого співробітництва. Якщо банк залежний від розвитку окремих галузей, у випадку несприятливої зміни тенденцій розвитку цих галузей, зміни можуть негативно вплинути на банк.

 • наявність підтримки та можливість залучення ресурсів

Цей аспект аналізується з метою  розуміння реальних перспектив банку в одержанні зовнішнього фінансування у разі необхідності підтримки ліквідності.

Аналіз проводиться за такими напрямами:

 • наявність у банку підтримки від акціонерів або пов`язаних компаній;
 • імовірність одержання кредитів від Національного банку України, наявність підтримки держави;
 • можливість залучення коштів на міжбанківському ринку;
 • можливість залучення коштів шляхом емісії цінних паперів;
 • наявність доступу до міжнародних ринків фінансових ресурсів.

Крім описаних вище критеріїв, під час аналізу надійності банківських вкладів рейтинговим агентством можуть враховуватись додаткові специфічні фактори, властиві окремим банкам.

 


 

До початку сторінки

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути