Hейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» підтверджено на рівні uaА+ Рейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» визначено на рівні uaА+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «Інвест-Будресурс» підтверджено на рівні uaBBВ+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «ІБК «Артем» підтверджено на рівні uaBВ

Головна »  Про рейтингування

Процедура

Рейтингова процедура


УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

На стадії оформлення заявки на проведення рейтингової процедури відбувається знайомство з уповноваженими представниками Клієнта та узгодження всіх питань, пов'язаних з наступною процедурою одержання рейтингу й основними моментами наступного співробітництва.

Для формалізації відносин укладається відповідний договір, який визначає послуги, що надаються Клієнту, строки надання послуг, вартість послуг, а також інші умови, що стосуються процедури рейтингування.


АНАЛІТИЧНА ГРУПА

Погодивши всі умови співробітництва, агентство "Кредит-Рейтинг" приступає до безпосередньої підготовки для проведення аналізу й формує аналітичну групу, до складу якої входять два-три аналітика й керівник групи (провідний аналітик). В обов'язки керівника групи входить контроль над проведенням аналізу.


ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМОГИ

Для забезпечення збору всієї необхідної інформації для аналізу агентство "Кредит-Рейтинг" направляє Клієнтові перелік інформаційних вимог список документів і перелік необхідної інформації для успішного проведення рейтингового аналізу. Процедура агентства "Кредит-Рейтинг" гарантує дотримання конфіденційності всієї інформації, отриманої в ході проведення процедури аналізу.


ЗУСТРІЧІ З КЕРІВНИЦТВОМ

Істотною ланкою рейтингового процесу є організація необхідної кількості зустрічей з керівництвом і відповідальними співробітниками Клієнта (як правило, це дві-три зустрічі необхідної тривалості). Метою першої зустрічі є ознайомлення з фінансовими планами Клієнта й виявлення перспектив розвитку, які дозволять досягти збалансованої оцінки фінансового стану Клієнта в довгостроковій перспективі.


АНАЛІЗ

Обробка наданої Клієнтом інформації, а також інформації, доступної агентству "Кредит-Рейтинг" з інших джерел, визнаних надійними, відбувається з використанням спеціальних методик, розроблених фахівцями агентства "Кредит-Рейтинг".

Після проведення всіх видів аналізу результати зводять разом й підводять попередні підсумки аналізу. На їхній основі проводять заключні бесіди з керівництвом Клієнта, що дозволяє заповнити відсутність будь-якої інформації або розуміння ситуації, що є надзвичайно важливим для проведення якісного аналізу й підведення остаточних підсумків.

Остаточні підсумки являють собою характеристику бізнесу Клієнта, оцінку місця Клієнта на ринку, оцінку його стратегічного й фінансового стану та існуючих тенденцій.


РЕЙТИНГОВИЙ КОМІТЕТ

Використовуючи заключні підсумки аналізу, аналітична група готує презентацію із пропозицією визначення того чи іншого кредитного рейтингу і подає її на розгляд рейтинговому комітету. Рейтинговий комітет, як правило, складається з чотирьох-п'яти учасників, досвід і знання яких найбільше відповідають тій сфері економіки, у якій працює Клієнт. Вивчивши всі надані матеріали, рейтинговий комітет ухвалює рішення щодо визначення Клієнтові того чи іншого рівня кредитного рейтингу. Клієнт одержує письмове повідомлення про визначений йому рейтинг, а також рейтинговий звіт, що містить докладне обрунтування рейтингу.

АПЕЛЯЦІЯ

Якщо визначений кредитний рейтинг не влаштовує Клієнта, і Клієнт має підстави думати, що в ході рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що впливають на рейтинг, він має право протягом 5 робочих днів після одержання рішення рейтингового комітету подати апеляцію про перегляд рейтингу.
Для того, щоб апеляція була прийнята рейтинговим комітетом на розгляд, Клієнт повинен аргументувати свою незгоду новими фактичними даними й документами, істотними для рейтингової процедури. Після аналізу таких додаткових даних і документів рейтинговий комітет приймає остаточне рішення щодо визначення кредитного рейтингу, що не підлягає оскарженню.

ОПУБЛІКУВАННЯ РЕЙТИНГУ

Інформація щодо визначення, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки підлягає розкриттю рейтинговим агентством відповідно до нормативно-правового акта НКЦПФР, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами.

Повний текст Рейтинговой процедуры агентства "Кредит-Рейтинг"


 

До початку сторінки

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути