Hейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» підтверджено на рівні uaА+ Рейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» визначено на рівні uaА+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «Інвест-Будресурс» підтверджено на рівні uaBBВ+ Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «ІБК «Артем» підтверджено на рівні uaBВ

Головна »  Про рейтингування

Рейтингові шкали

НАЦІОНАЛЬНА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА

 

  Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж один рік)

Інвестиційні рівні

uaAAA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

uaAA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

uaA

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

uaBBB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Спекулятивні рівні

uaBB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

uaB

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

uaCCC

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Існує потенційна імовірність дефолту.

uaCC

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaCC характеризується високою імовірністю дефолту.

uaC

Очікується дефолт позичальника за борговими зобовязаннями.

uaD

Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу

 

Короткострокові кредитні рейтинги (до одного року)

Інвестиційні рівні

uaK1

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

uaK2

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника досить високий для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

uaK3

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

Спекулятивні рівні

uaK4

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

uaK5

Позичальник або окремий борговий інструмент характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді.

uaKD

Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями.

 

У разі застосування Національної рейтингової шкали з наведеними рівнями рейтингу можуть використовуватися такі додаткові позначення:

Позначення

Використання

ua

Рейтинги, визначені відповідно до Національної рейтингової шкали.

або +

Проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Контрольний список

Внесення рейтингу до Контрольного списку означає, що агентство розглядає питання про зміну рейтингу у зв'язку з подіями або тенденціями, що розвиваються, і які можуть істотно вплинути на кредитоспроможність власника цього рейтингу.

відкликаний

Рейтинг відкликано у звязку з тим, що позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин.

призупинений

Рейтинг призупинено, як проміжний етап перед його можливим (але не обов'язковим)відкликанням, якщо позичальник не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин.

 

Прогнози кредитних рейтингів

Прогноз

Визначення

Стабільній

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Позитивний

Позитивний прогноз вказує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівелюванні поточних ризиків.

Негативний

Негативний прогноз вказує на можливість зниження рейтингу протягом року при збереженні негативних тенденцій і реалізації поточних ризиків.

У розвитку

Прогноз вказує на підвищену імовірність зміни рейтингу протягом року.

 

Доповнення до Національної рейтингової шкали для підприємств - емітентів цільових облігацій

uaBB

Кредитний рейтинг рівня uaBB враховує можливість з боку емітента затримки в розрахунках за випущеними ним цільовими облігаціями на строк до 6 місяців.

uaB

Кредитний рейтинг рівня uaB враховує можливість з боку емітента затримки в розрахунках за випущеними ним цільовими облігаціями на строк до 12 місяців.

uaCCC
uaCC 
uaC

Кредитні рейтинги рівнів  uaCCC, uaCC, та uaC враховують можливість з боку емітента затримки в розрахунках за випущеними ним цільовими облігаціями на строк понад 12 місяців.

 


 

До початку сторінки

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути