Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «ІБК «Артем» підтверджено на рівні uaBВ Кредитні рейтинги випускам облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» підтверджено на рівні uaААА Рейтинги випускам облігацій ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Про рейтингування »  Призначення

Призначення

Усвідомлюючи необхідність поширення принципів корпоративного управління в Україні й надання всім учасникам фінансового ринку достовірної інформації щодо впровадження й застосування корпоративного управління окремими суб'єктами господарської діяльності, а також для здійснення об'єктивної оцінки якості корпоративного управління за бажанням самих компаній, рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" розробило Методологію оцінки рівня корпоративного управління. (Методологія.pdf)

При розробці методології оцінки рівня корпоративного управління (далі  Методології) за основу були взяті такі документи: Принципи корпоративного управління ОЕСР; Основоположні принципи корпоративного управління Євро-акціонерів 2000; Принципи й рекомендації щодо корпоративного управління ЄАДЦП; Політика з корпоративного управління й прозорості на новостворених ринках (МВФ); Глобальні принципи корпоративного управління CalPERS, "Принципи корпоративного управління", затверджені ДКЦБФР, "Принципи діяльності рейтингових агентств", затверджені Технічним Комітетом ІOSCO

Корпоративне управління це система взаємовідносин між інвесторами-власниками компанії, її менеджерами, а також зацікавленими особами для забезпечення ефективної діяльності компанії рівноваги впливу й балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Оцінка рівня корпоративного управління суб'єкта господарської діяльності здійснюється з метою визначення відповідності принципів управління, які уведені й використовуються в тій або іншій компанії, загальноприйнятим принципам, що лежать в основі ефективного корпоративного управління й можуть застосовуватися в широкому діапазоні правових, економічних і політичних умов. Кінцевим результатом оцінки є рейтинг корпоративного управління, який визначається об'єкту дослідження за Національною рейтинговою шкалою корпоративного управління рейтинговим комітетом агентства в результаті голосування.

Рейтинг корпоративного управління є незалежною оцінкою рейтингового агентства щодо існуючої системи корпоративного управління компанії, її відповідності інтересам фінансово-зацікавлених осіб, передусім, її власників. Рейтинг корпоративного управління дозволяє, з урахуванням національних особливостей, диференціювати компанії залежно від якості корпоративного управління.

Методологія визначення рейтингу рунтується на таких основних принципах: якість і чесність рейтингового процесу; незалежність рейтингового агентства й запобігання виникнення конфліктів інтересів; відповідальність рейтингового агентства перед інвесторами й емітентами.

Оцінка рівня корпоративного управління здійснюється шляхом дослідження окремих складових системи корпоративного управління, які розглядаються рейтинговим агентством під час рейтингового процесу. До них віднесено: структуру власності компанії, права власників та інших зацікавлених осіб, механізми управління й контролю, рівень розкриття інформації, аудит.

Оцінка корпоративного управління рунтується на інформації, надаваної компанією, що проходить процедуру рейтингування, а також на іншій інформації, що є в розпорядженні рейтингового агентства й вважається надійною. Рейтингове агентство не проводить аудит або незалежну оцінку інформації у зв'язку з визначенням рейтингу.

Рейтинг корпоративного управління може перебувати в межах від рівня А (найвищий рівень рейтингу) до рівня Е (найнижчий рівень рейтингу). Рейтинги рівнів В, С і D можуть мати проміжні значення рівня (+, без знака, -).

Прогноз рівня рейтингу корпоративного управління (позитивний, стабільний, негативний або в розвитку) є коментарем щодо тенденції його подальшої зміни (можливої, але не обов'язкової).

Рівень рейтингу корпоративного управління має обов'язкові позначки "ua" (ознака української національної шкали) і "RCG" (ознака рейтингу корпоративного управління).

 

 

ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" визначено перший в Україні рейтинг корпоративного управління RсGuaВ

18 грудня 2008 р. рейтинг корпоративного управління ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" було знижено до рівня RCGuaC

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути