Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+ Кредитний рейтинг АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Про рейтингування »  Призначення

Призначення

Основна умова успішного розвитку ринку страхування – довіра з боку страхувальників. А для цього страховий ринок має бути прозорим, мати добре опрацьовану законодавчу базу й ефективні системи контролю за діяльністю його учасників. Наразі інформація про діяльність страхових компаній на ринку України не є досить відкритою, а нормативна база й механізми контролю вимагають доопрацювання.

В сучасних умовах звичайному страхувальникові складно розібратися у великій кількості пропозицій на страховому ринку й знайти оптимальне співвідношення між надійністю страхової компанії і вартістю її послуг. З огляду на потреби ринку, рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг» було впроваджено новий продукт – рейтинг надійності страхових компаній. Цей вид рейтингу розроблено спеціально для споживачів страхових послуг з метою підвищення їх інформованості щодо надійності страхувальників.

На думку рейтингового агентства, цей продукт матиме попит, адже у цей час, при наявному дефіциті інформації із зовнішніх джерел, страхувальник під час вибору страхової компанії найчастіше може використати тільки рекламні матеріали самого страховика. Цього, безсумнівно, недостатньо, оскільки в період фінансової кризи особливо важливо мати інформацію про надійність страхових компаній від незалежних експертів.

Рейтинг надійності страхових компаній - незалежна думка агентства щодо потенційної можливості й бажання страхової компанії, що діє на ринку України, вчасно та у повному обсязі виконати взяті на себе зобов'язання з виплати страхових відшкодувань або поверненню накопичених страхових сум. При його визначенні більш ґрунтовно, ніж при визначенні кредитного рейтингу, аналізується політика компанії у частині виплат страхових відшкодувань клієнтам-фізичним особам, а також ступінь лояльності компанії стосовно клієнтів.

Рейтинг надійності визначається за шкалою, розробленою спеціально для цього виду рейтингу. Особливістю цього продукту є його орієнтованість на страхувальників, тому шкала зроблена максимально простою для розуміння. На відміну від кредитних рейтингів, при визначенні рейтингу надійності страхової компанії порівняння здійснюється не з усіма суб'єктами господарської діяльності, що працюють на території України, а винятково зі страховими компаніями.

Рейтинг надійності страхових компаній дозволяє потенційним страхувальникам здійснити відбір найнадійніших компаній і ухвалити рішення щодо доцільності страхування в конкретній компанії, або у випадку закінчення терміну дії договору страхування – про доцільність його пролонгації.

Крім описаних нижче критеріїв, під час аналізу надійності страхових компаній рейтинговим агентством можуть братися до уваги додаткові специфічні фактори, властиві окремим компаніям.

Основними критеріями при визначенні рейтингу надійності страхової компанії є:

Кредитоспроможність:

 • боргове навантаження;
 • достатність капіталу (власний капітал стосовно зобов'язань);
 • миттєва і поточна ліквідність;
 • миттєва і поточна платоспроможність (відношення зароблених премій до суми виплат та інших витрат);
 • можливість одержання підтримки від акціонерів або пов'язаних компаній;
 • імовірність відволікання ресурсів на пов'язані компанії;
 • можливість впливу на ринок (монопольне положення, вплив на рівень цін тощо).

Ефективність діяльності

 • прибуток від основної діяльності;
 • рентабельність капіталу;
 • рентабельність страхування;
 • прибутковість інвестицій;
 • показник незалежності від перестрахування (валові премії до премій за відрахуванням перестрахування);
 • динаміка зміни валових страхових платежів.

Керування ризиками:

 • чисті премії і виплати в розрізі програм страхування;
 • обсяг і якість резервів;
 • частка перестрахування в страхових резервах;
 • збалансованість і якість портфеля вихідного перестрахування;
 • ступінь пропрацьованості програм страхування на предмет мінімізації ризиків, відповідність обраних пріоритетів тенденціям розвитку ринку;
 • інвестиційна політика (диверсифікованість, частина ліквідних активів у портфелі інвестицій);
 • диверсифікованість числа клієнтів і обсягів зароблених премій за каналами продажів: банківський канал, агентський канал, офісний канал, канали реалізації через юридичних осіб - партнерів - небанківських установ (автосалони, торгові центри, інші);
 • наявність стратегічних партнерів.

Лояльність до клієнтів і репутація на ринку:

 • відсоток виплат (співвідношення кількості заявлених випадків і кількості фактичних виплат);
 • строки розгляду заяв про виплату та період між ухваленням рішення про виплату й самою виплатою (з інформації компанії і зовнішніх джерел);
 • клієнтоорієнтованість і прозорість документації та процедур здійснення виплат (аналіз типових договорів, правил страхування, процедур, які повинні дотримуватись клієнти для одержання виплати, набору документів для одержання виплати й т ін.).

 

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути