Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+ Кредитний рейтинг АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Про рейтингування »  Нормативна база

Нормативна база

 ОБОВ’ЯЗКОВОМУ РЕЙТИНГУВАННЮ ПІДЛЯГАЮТЬ

  • Підприємства

- підприємства, у статутних капіталах яких є державна частка;

- підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

- підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище.

  • Цінні папери

усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою.

Обов’язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку розміщення чи інших ознак.

стаття 41 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 №448/96-ВР >>пп. 4 п. 2 розділу 4 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 >>

  • Страхові компанії
  • Банки, в яких розміщені активи страховика
  • Цінні папери, в які розміщено кошти страхових резервів

Стаття 31 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 №85/96-ВР >>

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджене розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 №850 >>

  • Цінні папери, в яких розміщено кошти недержавних пенсійних фондів

Стаття 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-ІV >>

  • Цінні папери, в які розміщено кошти інститутів спільного інвестування (ІСІ)
  • Банки, в яких розміщено кошти ІСІ, або, які є зберігачами активів (крім венчурних) у формі цінних паперів

Статті 48, 68 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 №5080-VI >>

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути