Кредитні рейтинги випусків облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» підтверджено Кредитний рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» підтверджено на рівні uaAAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» підтверджено на рівні uaВВВ

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

30.11.2011

«Кредит-Рейтинг» підвищив рейтинги ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (м. Донецьк) з рівня uaА до рівня uaАА- з прогнозом стабільний. А також підвищив рейтинг надійності (депозитів) банку до рівня «5» (найвища надійність). Для оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк» за 2009-2010 рр. та І півріччя 2011 р., а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «5» (найвища надійність) означає, що банк надійній, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладів дуже низька.

Фактори, що сприяють підвищенню кредитного рейтингу:

  • диверсифікація кредитного портфеля за основними позичальниками та видами економічної діяльності;
  • прийнятні показники капіталізації та ліквідності;
  • диверсифікація ресурсної бази банку за джерелами залучення коштів та за основними кредиторами;
  • збалансованість активів та пасивів за строками до погашення;
  • прийнятні показники ефективності діяльності;
  • наявність розгалуженої регіональної мережі та розвинутого карткового бізнесу, що сприяє збереженню клієнтської бази та утриманню конкурентних позицій.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що може чинити тиск на капітал;
  • суттєва частка простроченої заборгованості в клієнтському кредитному портфелі;
  • додатковий операційний ризик, що зумовлений приєднанням ПАТ«Донгорбанк»;
  • низька ділова активність та збереження складної ситуації в окремих галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та негативно впливає на фінансові показники банку.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS та BLOOMBERG.

Для одержання детальнішої інформації:
Департамент інформації та комунікації, Марина Проценко, тел. (044) 490-25-50
MProtsenko@credit-rating.com.ua 
Профільний аналітичний відділ, Андрій Коноплястий, тел.: (044) 490-25-50
AKonoplyastiy@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути