Кредитний рейтинг АТ «Ідея Банк» підвищено до рівня uaAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

03.09.2012

«Кредит-Рейтинг» підвищив рейтинг ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» до рівня uaВВВ

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (м. Київ) до рівня uaВВВ. Прогноз рейтингу - стабільний. При оновленні кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «МІБ» за 2010–2011 роки та І півріччя 2012 року, а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • прийнятні для банківської системи значення більшості фінансових показників, які характеризують основні аспекти діяльності банку;
  • низька питома вага простроченої заборгованості в клієнтському кредитному портфелі;
  • суттєвий обсяг коштів, залучених від пов`язаних сторін;
  • прийнятні показники ліквідності;
  • прийнятні показники ефективності діяльності.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • слабкі ринкові позиції банківської установи та низька диверсифікація джерел доходів, що обумовлено нетривалим періодом діяльності;
  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що зумовлює залежність банку від фінансового стану його найбільших клієнтів та може негативно вплинути на ліквідність і капіталізацію;
  • суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість банку;
  • залежність від коштів фізичних осіб в умовах зростання конкуренції на фінансовому ринку відносно залучення ресурсної бази та ризики можливої девальвації національної валюти, що може спричинити відтік клієнтських коштів і негативно вплинути на показники ліквідності;
  • низька ділова активність та збереження складної ситуації в окремих галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та може негативно вплинути на фінансові показники банку.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS та BLOOMBERG.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Департамент інформації та комунікації, Марина Проценко, тел. (044) 490-25-50
MProtsenko@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Вінник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути