Кредитний рейтинг АТ «Ідея Банк» підвищено до рівня uaAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

19.09.2013

Рейтинг АТ «МІСТО БАНК» підтверджений на рівні uaВВВ

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «МІСТО БАНК» (м. Одеса) на рівні uaВВВ. Прогноз рейтингу - стабільний. Для оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність АТ «МІСТО БАНК» за 2011-2012 рр. та І півріччя 2013 року, а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Знаки «+» та «-» позначають проміжні категорії (рівні) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • прийнятні для банківської системи значення більшості фінансових показників, які характеризують основні аспекти діяльності банку;
  • високі показники ефективності діяльності
  • прийнятний обсяг загальних адміністративних витрат відносно валового доходу.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • низька диверсифікація джерел доходів;
  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що зумовлює залежність банку від фінансового стану невеликого числа його клієнтів та може негативно вплинути на показники ліквідності та капіталізації;
  • концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість та підвищує ризик ліквідності;
  • вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока та нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності банку.

Повну історію рейтингів АТ «МІСТО БАНК» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG и TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Вінник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути