Кредитний рейтинг АТ «Ідея Банк» підвищено до рівня uaAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

03.10.2013

Рейтинг ПАТ «МІБ» підтверджений на рівні uaВВВ

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу ПАТ «МІБ» (м. Київ) на рівні uaВВВ. Прогноз рейтингу - стабільний. При оновленні кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Міжнародний Інвестиціний Банк» за 2011–2012 роки і І півріччя 2013 року, а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • зростання обсягу довгострокового фінансування за рахунок залучення коштів на умовах субординованого боргу;
  • низька питома вага простроченої заборгованості в клієнтському кредитному портфелі;
  • суттєвий обсяг коштів, залучених від пов’язаних сторін;
  • диверсифікація коштів суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності;
  • прийнятні показники ефективності діяльності.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що зумовлює залежність банку від фінансового стану його найбільших клієнтів та може негативно вплинути на ліквідність і капіталізацію;
  • концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість банку;
  • залежність від коштів фізичних осіб в умовах конкуренції на фінансовому ринку відносно залучення ресурсної бази;
  • вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисока та нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності банку.

Повну історію рейтингів ПАТ «МІБ» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG та TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Вінник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути