Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+ Кредитний рейтинг АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

13.11.2013

АТ «ОТП Банк» визначений рейтинг на рівні uaА+

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення на рівні uaА+ довгострокового кредитного рейтингу АТ «ОТП Банк». Прогноз рейтингу - стабільний. При визначенні кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність АТ «ОТП Банк» за 2008–2012 рр. та І-ІІІ квартали 2013 р., а також внутрішню інформацію, надану банком в ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Знаки «+» і «-» позначають проміжні категорії (рівні) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • наявність підтримки банку від основного акціонера OTP Bank Plc., який є найбільшим банком серед фінансових установ Угорщини, та лідером угорського банківського ринку;
  • диверсифікація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками;
  • оптимальна структура ресурсної бази за джерелами залучення;
  • диверсифікація ресурсної бази за основними контрагентами;
  • високі показники ефективності діяльності, що сприяє формуванню власних ресурсів та покращує фінансову стійкість банку;

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що може негативно вплинути на ліквідність і капіталізацію;
  • незбалансованість активів і пасивів за строками до погашення;
  • вплив негативних чинників на фінансовий ринок, а також невисока та нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності банку.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG та TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Галина Винник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути