Кредитні рейтинги випусків облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» підтверджено Кредитний рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» підтверджено на рівні uaAAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» підтверджено на рівні uaВВВ

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

27.03.2014

Підтверджені рейтинги ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (м. Донецьк) на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу - стабільний. Агентство також підтвердило рейтинг надійності (депозитів) банку на рівні «5» (найвища надійність). Для оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» за 2012-2013 рр., а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «5» (найвища надійність) означає, що банк надійній, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладів дуже низька.

Фактори, що підтримують рівень кредитних рейтингів:

  • диверсифікація кредитного портфеля за основними позичальниками та видами економічної діяльності;
  • диверсифікація ресурсної бази банку за джерелами залучення коштів та за основними кредиторами;
  • диверсифікація банківського бізнесу, яка зменшує чутливість банку до зовнішніх та внутрішніх чинників, що можуть негативно вплинути на фінансовий результат;
  • прийнятні показники ефективності діяльності;
  • збалансованість активів та пасивів за строками до погашення;
  • наявність розгалуженої регіональної мережі та розвинутого карткового бізнесу, що сприяє збереженню клієнтської бази та утриманню конкурентних позицій.

Фактори, що обмежують рівень кредитних рейтингів:

  • схильність банку до валютного та кредитного ризиків, що може чинити тиск на капітал;
  • вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисокою та нестабільною діловою активністю в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності банку.

Повну історію рейтингів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG та TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Вінник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути