Кредитний рейтинг АТ «Ідея Банк» підвищено до рівня uaAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

03.10.2014

«Кредит-Рейтинг» підвищив рейтинги АТ «ТАСКОМБАНК» до рівня uaА- та визначив рейтинг випуску облігації банку на рівні uaА-

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу АТ «ТАСКОМБАНК», а також рейтингів випусків іменних відсоткових незабезпечених облігацій банку (серії В, С, D) на загальну суму 300 млн. грн. з рівня uaBBB+ до рівня uaA-. Також агентство оголосило про визначення рейтингу облігацій банку серіі Е на суму 100 млн. грн. терміном обігу по 08.08.2019 р. Прогноз рейтингів – стабільний. У ході рейтингових процедур агентство використовувало фінансову звітність АТ «ТАСКОМБАНК» за 2009-2013 рр., а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Знаки «+» та «–» позначають проміжні категорії (рівні) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитних рейтингів:

  • низька питома вага простроченої заборгованості у клієнтському кредитному портфелі;
  • суттєвий обсяг коштів, залучених від пов`язаних сторін;
  • збалансованість активів та пасивів за строками до погашення;
  • прийнятні показники ефективності діяльності;
  • прийнятний обсяг загальних адміністративних витрат відносно валового доходу.

Фактори, що обмежують рівень кредитних рейтингів:

  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що при можливому зниженні платоспроможності позичальників на тлі погіршення економічної кон'юнктури може призвести до зростання кредитного ризику банку;
  • концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість банку;
  • залежність від коштів приватних клієнтів в умовах конкуренції на фінансовому ринку відносно залучення ресурсної бази на тлі складної соціально-політичної ситуації в країні;
  • збереження в окремих галузях економіки низької ділової активності та негативних тенденцій, що може негативно вплинути на фінансові показники банку.

Повну історію рейтингів АТ «ТАСКОМБАНК» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведенов інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG та TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Винник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути