Рейтинг ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» підтверджено на рівні uaA Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підвищено до рівня uaА Кредитний рейтинг АТ «АЛЬТБАНК» підтверджено на рівні uaАА-

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

09.10.2018

Рейтинги АТ «ТАСКОМБАНК» підтверджено на рівні uaААA

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «ТАСКОМБАНК», а також кредитних рейтингів випусків іменних відсоткових незабезпечених облігацій АТ «ТАСКОМБАНК» (серій Е, F) на загальну суму 200 млн. грн. на рівні uaААА. Прогноз рейтингів – стабільний.

Агентство також підтвердило рейтинг надійності вкладів (депозитів) Банку на рівні « (найвища надійність).

Для проведення процедури оновлення кредитних рейтингів та рейтингу надійності банківських вкладів (депозитів) агентство використовувало фінансову звітність АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016‑2017 рр. та І півріччя 2018 року, а також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaААА характеризується НАЙВИЩОЮ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) на рівні «5» (найвища надійність) означає, що Банк надійній, мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладів дуже низька.

Фактори, що підтримують рівень кредитних рейтингів:

  • збільшення обсягу статутного капіталу;
  • диверсифікація ресурсної бази за джерелами залучення та за основними контрагентами;
  • суттєвий обсяг коштів, залучених від пов`язаних сторін;
  • диверсифікація коштів суб’єктів господарювання та корпоративного кредитного портфеля за видами економічної діяльності;
  • структура забезпечення активних операцій;
  • прийнятний обсяг загальних адміністративних витрат відносно валового доходу та високі показники ефективності діяльності;
  • очікуване приєднання ПАТ «ВіЕс Банк», що посилить ринкові позиції банківської установи.

Фактори, що обмежують рівень кредитних рейтингів:

  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що може негативно вплинути на ліквідність та капіталізацію Банку;
  • вплив негативних чинників на фінансовий ринок і невисокою та нестабільною ділова активність в окремих секторах економіки, що може призвести до погіршення показників діяльності Банку.

Повну історію рейтингів АТ «ТАСКОМБАНК» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для одержання більш детальної інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Галина Винник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути