Кредитні рейтинги випусків облігацій АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» підтверджено Кредитний рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» підтверджено на рівні uaAAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» підтверджено на рівні uaВВВ

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

12.12.2019

Кредитний рейтинг міста Кам’янське визначено на рівні uaА-

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу міста Кам’янськена рівні uaА-. Прогноз рейтингу – стабільний.

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2015-2018 роки та І півріччя 2019 року, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільнийпрогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • високий рівень бюджетної забезпеченості міста: співвідношення обсягу доходів бюджету міста в розрахунку на одного мешканця до середнього показника по місцевих бюджетах у цілому (без урахування трансфертів) за результатами виконання бюджету у Іпівріччі 2019року становило 101% (92,6% у 2018році);
  • зростання доходної частини бюджету (без урахування трансфертів) протягом 2015-2018 рр. та       І півріччя 2019 року;
  • високий рівень економічного розвитку міста: у розрахунку на 1 мешканця більшість показників, які характеризують стан міської економіки (обсяг реалізованої промислової продукції, зовнішньоторговельного товарообігу, роздрібного товарообороту, а також середньомісячна заробітна плата), перевищують середні по країні, що забезпечується роботою підприємств потужного промислового комплексу міста;
  • відсутність прямого та гарантованого боргу міської ради та помірний рівень запланованого зростання консолідованого боргового навантаження бюджету міста.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • суттєва чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків внаслідок низького рівня диверсифікації промислового комплексу міста за видами економічної діяльності та суттєва концентрація надходжень до міського бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів – у 2018 році надходження від одного з основних платників (ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат») становили 27,3% доходної частини загального фонду бюджету міста без урахування трансфертів;
  • висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
  • складна політична ситуація в країні та вплив негативних чинників на фінансовий ринок і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки країни, що негативно впливає на потенціал зростання та платоспроможність економічних суб'єктів.

Повну історію рейтингів м. Кам’янське можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50
e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути