Кредитний рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» підтверджено на рівні uaAAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено Кредитний рейтинг випуску облігацій ТОВ «НД-УКРАЇНА» підтверджено на рівні uaВВВ

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

24.06.2020

Кредитний рейтинг міста Запоріжжя підтверджено на рівні uaАА-

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу міста Запоріжжя на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Запоріжжя було підтверджено на рівні uaINV4 (високий рівень).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2019 рік та очікуваних показників на 2020 рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної у розпорядженні комунальної власності та перспективних планах на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогнозвказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Об’єкт рейтингування з рівнем uaINV4 характеризується високим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м.Запоріжжя без урахування трансфертів у розрахунку на одного мешканця в 2019 році перевищував (на 13,7%) середній показник по місцевих бюджетах у цілому та показники більшості міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
  • збереження позитивної динаміки доходної частини бюджету протягом 2015-2019 рр.;
  • високий рівень соціально-економічного розвитку міста: у розрахунку на 1мешканця переважна більшість показників, які характеризують стан міської економіки та ринку праці (обсяг реалізованої промислової продукції, зовнішньоторговельного товарообігу, прямих іноземних інвестицій, роздрібного товарообороту, а також середньомісячна заробітна плата та рівень зайнятості населення), перевищують середні по країні, що забезпечується роботою підприємств потужного промислового комплексу міста;
  • ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом та гарна кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • суттєва чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
  • висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
  • погіршення макроекономічної ситуації внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину для запобігання поширенню короновірусного захворювання COVID-19 та вплив негативних чинників на фінансовий ринок, економіку країни в цілому та соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів

Повну історію рейтингів м.Запоріжжя можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&PCapital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
Профільний аналітичний відділ, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50
e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути