Кредитний рейтинг АТ «Ідея Банк» підвищено до рівня uaAА Рейтинги надійності банківських депозитів оновлено

Головна »  Події »  Новини агентства

Новини агентства

26.05.2014

Рейтинг АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» підтверджений на рівні uaВВB+

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (м. Запоріжжя) на рівні uaВВB+. Прогноз рейтингу - стабільний. При оновленні кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2012‑2013 рр. та І квартал 2014 року, а також внутрішню інформацію, надану банком у ході рейтингового процесу.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Знаки «+» та «-» позначають проміжні категорії (рівні) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

  • прийнятні показники ліквідності й капіталізації;
  • покращення якості кредитного портфеля;
  • диверсифікація коштів суб’єктів господарювання та кредитного портфеля корпоративних клієнтів за видами економічної діяльності;
  • суттєвий обсяг коштів, залучених від пов’язаних сторін;
  • збалансованість активів і пасивів за строками до погашення.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

  • концентрація кредитного портфеля за основними позичальниками, що зумовлює залежність банку від фінансового стану його найбільших клієнтів та може негативно вплинути на ліквідність та капіталізацію;
  • концентрація ресурсної бази за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість та підвищує ризик ліквідності;
  • зниження показників ефективності основної діяльності, що обумовлено зменшенням обсягу чистого операційного доходу та значними адміністративними витратами;
  • низька ділова активність та збереження складної ситуації в окремих галузях економіки, що обмежує платоспроможний попит на кредитування та негативно впливає на фінансові показники банку.

Повну історию рейтингу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі рейтинги, визначені агентством, наведено в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG та TRData.

Для одержання детальнішої інформації звертайтесь, будь-ласка:
PR-менеджер Роман Бураковський, тел. (044) 490-25-50
R.Burakovsky@credit-rating.com.ua
Профільний аналітичний відділ, Галина Вінник, тел.: (044) 490-25-50
GVinnik@credit-rating.com.ua

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути