Кредитний рейтинг АТ «МІБ» підтверджено на рівні uaВВВ+ Кредитний рейтинг АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підтверджено на рівні uaAA Кредитний рейтинг Акціонерного банку «Південний» підтверджено на рівні uaАА Кредитні рейтинги ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» підтверджено на рівні uaА+

Головна »  Аналітика »  Аналітика

Аналітика

14.09.2010

Характеристика ринку телекомунікацій України

Протягом І півріччя 2010 року вплив економічної кризи на ринок телекомунікацій України був незначним, порівняно з іншими сегментами економіки. Так, за І півріччя 2010 року доходи від надання послуг пошти та зв’язку збільшились на 3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 31,3 млрд.грн. (з них, 12,0 млрд.грн. – від послуг, наданих населенню).

Серед основних тенденцій розвитку телекомунікаційної галузі в Україні називають насичення ринку голосового мобільного зв’язку та падіння обсягів фіксованого зв’язку, а також зростання обсягів надання широкосмугового доступу, у тому числі з використанням радіотехнологій.

Загальне збільшення доходів зв’язку у І півріччі 2009 року відбулось за рахунок збільшення доходів від послуг провідникового мовлення (+14%), комп’ютерного зв’язку (+28%) (Таблиця 1).

Таблиця 1. Динаміка доходів від надання послуг пошти та зв’язку за 2008–2010рр.

Показник

2008

 

2009

 

Іпів. 2010

Темп приросту (2009/ 2008)

млн.грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

%

Послуги пошти та зв’язку, всього

46 106,1

100,0

46284,5

100,0

31329,9

100,0

+3,2

у тому числі:

  - поштового

2104,4

4,6

2 637,7

5,6

1870,4

6,0

+3,6

  - телеграфного

52,3

0,1

56,8

0,1

29,6

0,1

-21,6

  - телефонного міського

3690,0

8,1

3893,5

8,4

2619,8

8,3

-5,3

  - телефонного сільського

259,3

0,6

270,5

0,7

183,2

0,6

-5,5

  - телефонного міжміського (включаючи міжнародний)

5489,0

12,0

4648,5

10,2

2770,0

9,0

-6,9

  - провідникового мовлення

145,7

0,3

193,2

0,4

136,5

0,5

+13,6

  - передачі та прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку

1432,5

3,1

1799,6

3,9

1263,1

4,2

+7,5

  - комп’ютерного

2414,7

5,3

3362,7

7,3

2688,4

8,6

+27,7

  - мобільного

29314,1

64,1

28481,0

61,6

19113,2

61,0

+2,8

Джерело: Держкомстат

Найвагомішими сегментами телекомунікацій залишаються послуги: мобільного (61%), фіксованого телефонного (18%), комп’ютерного (9%) та поштового (6%) зв’язку. Причому протягом останніх років спостерігається чітка тенденція скорочення питомої ваги доходів від телефонного міжміського зв’язку та зростання частки інтернет-зв’язку.

Фіксований телефонний зв’язок

За підсумками Іпівріччя 2010 року доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку зменшились на 6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 5,6 млрд.грн. Монополістом у цьому сегменті зв’язку (з часткою 75%) залишається ВАТ«Укртелеком».

Мобільний зв’язок

Протягом Іпівріччя 2010 року на ринку мобільного зв’язку України спостерігалось зростання. Так, обсяг доходів збільшився на 3%, порівняно з Іпівріччям 2009 року, до 19,1 млрд.грн. Збільшення доходів операторів стільникового зв’язку було незначним, що обумовлене зменшенням платоспроможності населення та скороченням абонентської бази. Останнє пояснюється як вичерпанням джерел екстенсивного зростання, так і зміною політики обліку найбільшими гравцями ринку.

За даними Держкомстату, станом на 01.07.2009 року кількість абонентів мобільних операторів становила 54,8млн.осіб, що на 0,1% більше, ніж станом на 01.04.2010 року. Лідерами ринку залишаються ЗАТ«КиївстарGSM», ЗАТ«Український мобільний зв’язок» та ТОВ«Астеліт». Серед причин негативної динаміки сукупної кількості українських користувачів зв’язком – перегляд компанією ЗАТ«КиївстарGSM» методології підрахунку активних абонентів. На сьогодні близько 80% виручки мобільних операторів припадає на голосовий зв’язок, хоча її частка в загальних доходах компаній поступово скорочується. Джерелом зростання доходів операторів є конвергенція послуг, зокрема розвиток бездротового широкосмугового доступу (ШСД) до Інтернет та надання різноманітних послуг на їх базі.

Конкурентною перевагою ВАТ «Укртелеком» є можливість надавати послуги мобільного ШСД за технологією 3G (стандарт UMTS), що здійснюється компанією під брендом «Utel». На сьогодні жоден інший оператор не отримав такої ліцензії. Національна комісія регулювання зв’язку (НКРЗ) призначала на 27листопада 2009 року проведення конкурсу на видачу ліцензій на 3G (претендентами були ЗАТ "Київстар GSM", ЗАТ "Український мобільний зв'язок", ТОВ "Астеліт"). Наразі визначено конкурс скасованим.

На сьогодні «МТС-Україна» вже понад рік надає послугу швидкісного мобільного Інтернету за технологією CDMA на базі окремої мережі, а «Київстар» та «Українські Радіосистеми» дозволяють клієнтам підключитися до 3G через партнерську угоду про роумінг з «Utel». Серед перспективних технологій ринку – мережа четвертого покоління 4G (технологія WiMax), тестову експлуатацію якої запущено в м.Києві новим оператором «Українські Новітні Технології», та LTE (Long Term Evolution), яку активно апробують у Європі.

Стаціонарний доступ до Інтернет

Досить активно розвивався ринок фіксованого ШСД до мережі Інтернет. За даними iKS-Consulting, за 2009 рік кількість користувачів послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет в Україні збільшилася на 54% і перевищила два мільйони; а проникнення широкосмугового доступу сягнуло 11,5% від загальної кількості українських домогосподарств. Основними операторами на цьому ринку є ВАТ«Укртелеком», ЗАТ «Воля-Кабель», «Фарлеп-інвест», «Тенет», «Голден-Телеком», «ЕйБі Україна», IPNet, FREENET, «Фрегат», «Датагруп».

Лідером за кількістю абонентів широкосмугового доступу є ВАТ«Укртелеком» (ТМ«ОГО!») – 842тис.абонентів на кінець 2009 року, що на 24% більше порівняно з початком 2009 року. Також, провайдерами є ЗАТ«Воля-Кабель» (380тис.абонентів), «Фарлеп-інвест» (Vega) (121,2тис.абонентів), «Голден Телеком» (Beeline) (122,5 тис. абонентів). Найближчим часом ринок продовжить своє зростання.

Державне регулювання галузі

Наприкінці квітня 2009 року рішенням НКРЗ №1491 затверджено нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Зміна тарифів стосується окремих позицій прейскуранту, зокрема, підвищено розмір абонентної плати за користування телефонним апаратом:

· у містах та райцентрах (для населення та установ бюджетної сфери з похвилинною оплатою розмов на 20%, без похвилинної оплати – на 15%; для інших категорій користувачів – на 10%);

· у селах та селищах міського типу (для всіх категорій користувачів на 10%).

Передбачається диференціація розміру абонентної плати та вартості розмов понад установлений ліміт для абонентів міст і райцентрів з почасовим обліком місцевих розмов залежно від обраного обсягу нетарифікованого часу. Залежно від обраного тарифного плану абоненти матимуть можливість зменшити свої витрати в межах від 3 до 25%.

Введення нових граничних тарифів дозволить скоротити перехресне субсидування послуг місцевого телефонного зв’язку за рахунок інших послуг та наблизити тарифи на послуги місцевого зв’язку до рівня собівартості.

У листопаді 2008 року між операторами стільникового зв’язку і ВАТ«Укртелеком» виник конфлікт щодо вартості взаємного доступу до мереж. Вартість інтерконнекту при дзвінках на фіксовані номери – 25 коп. за хвилину (без ПДВ), а зі стаціонарного на мобільний – 50 коп., але ВАТ«Укртелеком» наполягає на зрівнюванні їхньої вартості. На сьогодні питання взаєморозрахунків розглядається у судах і ймовірно до кінця року не буде вирішено.

З метою вирішення проблеми НКРЗ розроблено та схвалено проект Порядку здійснення взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування, а також взято за основу проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікаційних мереж при наданні послуг телефонного зв’язку.

У зазначеному документі, зокрема, передбачається перехід всіма операторами до роздільного обліку витрат та доходів. Порядок чітко зобов’язує всіх операторів, в тому числі й операторів фіксованого місцевого телефонного зв’язку, здійснювати облік трафіку та тривалості з’єднань. У документі визначено, що НКРЗ встановлює розрахункові такси для операторів, які займають монопольне (домінуюче) становище на певних ринках. Передбачаються також єдині ставки завершення з’єднань на мобільних мережах незалежно від походження трафіку (з фіксованих або мобільних мереж).

Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та введення в дію зазначених нормативних актів буде скасовано Рішення НКРЗ від 6вересня 2006 року № 351 «Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж при наданні послуг телефонного зв’язку».

Висновки. Протягом І півріччя 2010 року вплив економічної кризи на ринок телекомунікацій України був незначним, порівняно з іншими сегментами економіки. Так, за Іпівріччя 2010 рік доходи від надання послуг пошти та зв’язку збільшились на 3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 31,3 млрд.грн. (з них, 12,0 млрд.грн. – від послуг, наданих населенню). Серед основних тенденцій розвитку телекомунікаційної галузі в Україні називають насичення ринку голосового мобільного зв’язку та падіння обсягів фіксованого зв’язку, а також зростання обсягів надання широкосмугового доступу, у тому числі з використанням радіотехнологій. Ринок інтернет-послуг, найдинамічніший сегмент телекомунікацій, протягом Іпівріччя 2010 року зріс на 32% за рівнем доходів, одночасно підвищився рівень проникнення ШСД та збільшилась кількість абонентів. Найближчими роками ринок продовжить своє зростання. Лідером у цих сегментах комунікацій (фіксований телефонний та комп’ютерний зв’язок) лишається ВАТ «Укртелеком». Ринок мобільного зв’язку України за обсягами доходів у І півріччі 2010 році збільшився на 3%. В умовах насичення ринку мобільного зв’язку перспективним напрямом його розвитку є розширення послуг, зокрем,а надання широкосмугового інтернет-доступу за технологією третього покоління 3G (UMTS), ліцензію на яку наразі має лише ВАТ «Укртелеком». Найближчим часом держава планує видати чотири подібних ліцензії, проти строки їх продажу затягуються. На черзі в майбутньому – мережа четвертого покоління 4G (WiMax) та LTE.

Тетяна Гулик
Ведущий финансовый аналитик

МОНІТОР

2011 #3(41) Кредит-Рейтингу 10 років

Архів

Пошук рейтинга

Form

розширений пошук

розгорнути

сгорнути